اقامت اسپانیا

انواع اقامت اسپانیا

خرید اوراق قرضه (سرمایه گذاری)

شخص متقاضی بایستی اقدام به خرید دو میلیون یورو اوراق قرضه دولتی نماید. حداقل زمان پنج سال میباشد و دولت اسپانیا ضمانت اصل مبلغ و سود سالیانه را به بعهده میگیرد.

سپرده گذاری در بانک

شخص متقاضی بایستی در یکی از بانک های اسپانیا اقدام به افتتاح حساب سپرده به مدت پنج سال و مبلغ یک میلیون یورو را نماید.

خرید سهام

شخص متقاضی بایستی اقدام به خرید یک میلیون یورو سهام از شرکتهای اسپانیای را نماید.

خرید ملک مسکونی

متقاضی اخذ اقامت اسپانیا بایستی ملک مسکونی خریداری کند، که بیش از پانصد هزار یورو ارزش آن باشد.

تمکن مالی

در این روش اخذ اقامت شخص متقاضی بایستی از لحاظ مالی توانای زندگی کردن در اسپانیا را داشته باشد.

اقامت تحصیلی

برای تمامی افرادی که در یکی از دانشگاها یا مراکز آموزش عالی اسپانیا مشغول تحصیل باشند ، اقامت تحصیلی صادر خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات کامل نسبت به هر کدام از روش‌های اخذ اقامت میتوانید با ما  تماس بگیرید.